Zandvoort en omgeving
06 - 42 05 50 48
info@mikevantloo.nl

Privacybeleid

Created with Sketch.

Privacy Policy

Mike van ’t Loo Personal Training – Privacy Verklaring

Juli 2019
Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons aan de privacywetgeving. Om u daarover te informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld en leggen wij uit welke gegevens we op onze website verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Heeft u eventueel vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Over ons

Wat leuk dat u onze website bezoekt! Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten? Dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken.

Mike van ’t Loo Personal Training
Adres: Van Lennepweg 339, 2041LM Zandvoort
E-mail: info@mikevantloo.nl
Telefoonnummer: 06 42 05 50 48
KvK nummer: 75679388
BTW identificatienummer: NL002270140B20

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Contactformulier
Met het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of aanvragen (intake) doen. Hierbij vragen we om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen. Het contactformulier wordt afgeleverd op ons emailadres.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van u verwerken:
• naam
• e-mailadres
• telefoonnummer
• adres
• woonplaats
• functie
• geboortedatum
• gegevens over gebruiktechnische meetgegevens van apparatuur, zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website
• geslacht
• IBAN
• informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht, een klacht of een bericht in het contact- of intakeformulier
• lichaamsmetingen
• gewicht
• vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mikevantloo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mike van ’t Loo Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Mike van ’t Loo Personal Training analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Mike van ’t Loo Personal Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mike van ’t Loo Personal Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na een periode van 30 dagen worden gegevens uit het contactformulier gearchiveerd. Wanneer u geen diensten meer afneemt van Mike van ’t Loo Personal Training zullen uw gegevens na 30 dagen worden vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mike van ’t Loo Personal Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mike van ’t Loo Personal Training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mike van ’t Loo Personal Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mikevantloo.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mike van ’t Loo Personal Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mikevantloo.nl

Klacht indienen

Bent u van mening dat wij u niet op de juiste manier helpen? Dan vragen wij u een bericht te sturen naar info@mikevantloo.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. Mocht u niet tevreden zijn met onze klachtenafhandeling? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Op Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hoe u een klacht kunt indienen.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Om die reden raden wij u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.